Pomembni datumi za vpis 2024/25

 

15. 1. 2024 Razpis za vpis v SŠ
16. 2. in 17. 2. 2024 Informativni dnevi v SŠ
4. 3. 2024 Prijave k preizkusu posebnih nadarjenosti, znanja in spretnosti
 Med 8. in 20. 3. 2024 Opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, znanja in spretnosti ter ugotavljanje izpolnjevanja posebnega vpisnega pogoja kandidatov za športne oddelke programa Gimnazija
→  28. 3. 2024 Posredovanje potrdil o opravljenih preizkusih in izpolnjevanju športnih pogojev
→  2. 4. 2024 Oddaja prijav za vpis v 1. letnik SŠ za šolsko leto 2024/25
8. 4. 2024 do 16.00 Javna objava številčnega stanja prijav – internet

23. 4. 2024  do 15.00

Zadnji rok za prenos prijave na drugo šolo
24. 5. 2024 Javna objava omejitev vpisa in sprememb obsega razpisa
Med 17. in 21. 6. 2024 do 14.00 Vpis oz. izvedba 1. kroga izbirnega postopka – vpisani
21. 6. 2024 do 16.00 Objava spodnjih mej 1. kroga in rezultatov 1. kroga izbirnega postopka in seznanitev z možnostmi za 2. krog

26. 6. 2024 do 15.00

Prijava kandidatov, ki se niso uvrstili v 1. krog, za 2. krog izbirnega postopka
2. 7. 2024 do 15.00 Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka
3. 7. 2024 do 14.00 Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka
4. 7. 2024 do 15.00 Objava še prostih mest za vpis
  … In vpis na ta prosta mesta do 30. 8. 2024