Pomembni datumi za vpis 2022/23

 

22. 01. 2022 Razpis za vpis v SŠ
11. 02. in 12. 02. Informativni dnevi v SŠ
02. 03. Prijave k preizkusu posebnih nadarjenosti, spretnosti…
11. do 21. 3. Opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, znanja in spretnosti ter ugotavljanje izpolnjevanja posebnega vpisnega pogoja kandidatov za športne oddelke programa Gimnazija
→  28.03. Posredovanje potrdil o opravljenih preizkusih in izpolnjevanju športnih pogojev
→  04. 04. Oddaja prijav za vpis
08.04. do 16.00 Javna objava številčnega stanja prijav – internet

  25.04.  do 14.00

Zadnji rok za prenos prijave na drugo šolo
 24.05. Javna objava omejitev vpisa in sprememb obsega razpisa
16. do 21. 06. do 14.00 Vpis oz. izvedba 1. kroga izbirnega postopka – vpisani
  21.06. do 15.00 Objava spodnjih mej 1. kroga in rezultatov 1. kroga izbirnega postopka in seznanitev z možnostmi za 2. krog

 24.06. do 15.00

Prijava kandidatov, ki se niso uvrstili v 1. krog, za 2. krog izbirnega postopka
 30.06. do 15.00 Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka
  01.07. do 14.00 Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka
04.07. do 15.00 Objava še prostih mest za vpis
… In vpis na ta prosta mesta do 31. 8. 2021