Lanska omejitev vpisa

Seznam srednjih šol, ki so omejile vpis v 1. letnik za š. l. 23-24  IN

spodnje meje po 1. krogu, oz.  “koliko točk” (za š. l. 2023-24)   v naši regiji

OMEJEN VPIS :

1. Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola

 • Veterinarski tehnik 84 mest
 • Tehniška gimnazija 84 mest

2.   Srednja zdravstvena šola Ljubljana

 • Bolničar – negovalec 26 mest
 • Tehnik zdravstvene nege 240 mest

3.  Gimnazija Šiška

 • Gimnazija 60 mest
 • Gimnazija, športni oddelek 88 mest

4.   Gimnazija Bežigrad

 • Gimnazija 210 mest

5. Gimnazija Šentvid

 • Gimnazija na 112 mest
 • Gimnazija, športni oddelek na 40 mest

6. Gimnazija Poljane

 • Gimnazija na 180 mest

7. Gimnazija Moste

 • Gimnazija na 150 mest

8. Gimnazija Jožeta Plečnika

 • Gimnazija 168 mest

9. Srednja medijska in grafična šola Ljubljana

 • Medijski tehnik na 150 mest
 • Grafični tehnik 28 mest

12. Srednja šola tehniških strok Šiška

 • Računalnikar 52 mest
 • Elektrikar 78 mest
 • Tehnik mehatronike 84 mest

13. Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana

 • Farmacevtski tehnik 89 mest
 • Tehnik laboratorijske medicine 29 mest
 • Tehnik zobne protetike 60 mest
 • Kozmetični tehnik 59 mest

14.  Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana

 • Fotografski tehnik 28 mest
 • Tehnik oblikovanja 112 mest 

15. Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana

 • Predšolska vzgoja 112 mest
 • Gimnazija 28 mest
 • Umetniška gimnazija – smer gledališče in film 84 mest
 • Umetniška gimnazija – plesna smer modul B, sodobni ples 28 mest

16.  Srednja frizerska šola Ljubljana

 • Frizer 156 mest

17. Ekonomska šola Ljubljana (Prešernova)

 • Ekonomski tehnik 84 mest
 • Ekonomska gimnazija 84 mest

18. Srednja ekonomska šola Ljubljana (Roška)

 • Ekonomski tehnik 150 mest

19.  Vegova Ljubljana

 • Tehnik računalništva 112 mest
 • Tehniška gimnazija 56 mest
 • Elektrotehnik 84 mest

20. Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacijo

 • Ekonomski tehnik 90 mest
 • Tehnik elektronskih komunikacij 60 mest

21. Šolski center Ljubljana, Srednja strojna in kemijska šola in gimnazija Antona Aškerca

 • Gimnazija 84 mest
 • Kemijski tehnik 56 mest

Srednja upravno – administrativna šola Ljubljana

 • Ekonomski tehnik 96 mest
 • Administrator 31 mest

Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana

 • Geodetski tehnik 28 mest
 • Tehniška gimnazija 56 mest 
 • Pečar – polagalec keramičnih oblog 26 mest
 • Upravljalec težke gradbene mehanizacije 26 mest

22. Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik

 • Predšolska vzgoja 56 mest
 • Gimnazija 112 mest
 • Ekonomski tehnik 56 mest

Srednja šola Domžale

 • Inštalater strojnih inštalacij 26 mest

Šolski center Postojna, Srednja gozdarska, lesarska in zdravstvena šola Postojna

 • Gozdarski tehnik 28 mest     

Zavod sv. Stanislava, Škofijska klasična Gimnazija

 • Škofijska klasična gimnazija 188 mest

Zavod sv. Frančiška Saleškega, Gimnazija Želimlje 

 • Gimnazija 56 mest

SPODNJE MEJE – TOČKE                                               š. l. 23/24                                  š. l. 22/23                      

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
 •   program Veterinarski tehnik                                                154                                            (148)
 •   tehniška gimnazija                                                                   152                                               (/)

Elektro – Vegova

 •   program tehnik računalništva                                            139                                            (151)
 •   elektrotehnik                                                                             134                                             (130)
 •   tehniška gimnazija                                                                  163                                             (160)

Ekonomska šola Ljubljana (Prešernova)

 • program ekonomska gimnazija                                           155                                             (141)
 • program ekonomski tehnik                                                    144                                            (132)
Gimnazija Bežigrad
 •   program G, športni odd.: ocene in športni dosežek    /                                                 (183)
 •   program gimnazija                                                                     173                                           (173)

Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana

 •    program Gimnazija                                                                   159                                           (154)
Gimnazija Ledina
 •    program Gimnazija                                                                     /                                               (168)
Gimnazija Poljane
 •   program Klasična gimnazija                                                   /                                               (167)
 •   program Gimnazija                                                                  170                                             (170)

Gimnazija Šentvid

 •   program Gimnazija, šp. odd.:  ocene in šp. dosežek  167                                           (158)
 •   program Gimnazija                                                                  153                                            (157)
Gimnazija Šiška
 •   program Gimnazija, šp. odd.: ocene in šp. dosežek   172                                           (165)
 •   program Gimnazija                                                                  158                                            (161)

Gimnazija Vič

 •   program Gimnazija                                                                  /                                                   (171)

Gimnazija Moste

 • program Gimnazija                                                                    151                                              (142)

Srednja medijska in grafična šola Ljubljana

 • program Medijski tehnik: točke iz ocen                            123                                              (119)
 • program Grafični tehnik                                                          97                                                 (109)

Srednja šola tehniških strok Šiška

 •   program Elektrikar                                                                    97                                               (104)
 •   program Računalnikar                                                           110                                              (120)
 •  program Tehnik mehatronike                                              127                                              (128)

Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana

 • program Farmacevtski tehnik                                              148                                              (139)
 • program Kozmetični tehnik                                                   141                                             (133)
 • program Tehnik laboratorijske medicine                         161                                             (136)
 • program Tehnik zobne protetike: točke iz ocen            145                                             (143)

Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana

 • program Fotografski tehnik: točke iz ocen                      130                                             (130)
 • program Tehnik oblikovanja: točke iz ocen                    139                                              (139)
 • umetniška gimnazija – likovna smer                                    /                                                  (159)

Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana

 • program Umetniška gim., smer gledališče in film       151                                              (148)
 • program Umetniška gim., plesna sodobni ples            154                                              (150)
 • program Predšolska vzgoja                                                    129                                              (126)
 • program Gimnazija                                                                    147                                              (160)

Srednja frizerska šola Ljubljana

 • program Frizer                                                                              104                                                (/)

Srednja zdravstvena šola Ljubljana

 • program Bolničar – negovalec                                                 116                                              (/)
 • program Zdravstvena nega                                                       126                                            (121)

Šolski center Aškerčeva                                                                                                                      

 • Kemijski tehnik                                                                              135                                                (/)
 • Strojni tehnik                                                                                  /                                                    (118)
 • Tehnik varovanja                                                                           /                                                    (102)
 • Gimnazija                                                                                          140                                              (132)                           .

Šolski center PET                   

 • Ekonomski tehnik                                                                         125                                             (116)
 • Tehnik elektronskih komunikacij                                           104                                                (/)

Srednja ekonomska šola Ljubljana Roška

 • program Ekonomski tehnik                                                    119                                               (106)

Srednja šola Domžale

 • Inštalater strojnih inštalacij                                                      105                                                (/)

Srednja upravno – administrativna šola Ljubljana 

 • Ekonomski tehnik                                                                          104                                               (/)
 • Administrator                                                                                   103                                               (/)

Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana

 • Geodetski tehnik                                                                              118                                             (/)
 • Tehniška gimnazija                                                                          116                                             (/)
 • Pečar – polagalec keramičnih oblog                                          101                                            (/)
 • Upravljalec težke gradbene mehanizacije                               97                                              (/)

Šolski center Rudolfa Maistra,  Kamnik

 • Predšolska vzgoja: točke iz ocen                                              120                                             (119)
 • Gimnazija                                                                                           163                                                (/)
 • Ekonomski tehnik                                                                           119                                                (/)

Šolski center Postojna, Srednja gozdarska, lesarska in zdravstvena šola Postojna

 • Gozdarski tehnik                                                                           112                                                    (/)

ZASEBNE ŠOLE – šole s koncesijo

Zavod sv. Stanislava, Škofijska klasična gimnazija

 • program Klasična gimnazija: točke iz ocen                        (151)                                               (/)

Zavod sv. Frančiška Saleškega, Gimnazija Želimlje

 • program Gimnazije Želimlje: točke iz ocen                          (169)                                             (/)