Lanska omejitev vpisa

Seznam srednjih šol, ki so omejile vpis v 1. letnik za š. l. 21-22  IN

spodnje meje po 1. krogu, oz.  “koliko točk” (v oklepaju za š.l. 2020-21)   v naši regiji

OMEJEN VPIS :

1. Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola, za:

 • program Veterinarski tehnik na 84 mest in
 • program Tehniška gimnazija na 56 mest;

2.  Gimnazija Šiška za:

 • program Gimnazija 56 mest in
 • program Gimnazija, športni oddelek, na 72 mest;

3.   Gimnazija Bežigrad za:

 • program Gimnazija 210 mest in
 • program Gimnazija športni oddelek na 22 mest;

4. Gimnazija Šentvid za:

 • program Gimnazija na 112 mest in
 • program Gimnazija športni oddelek na 36 mest:

5. Gimnazija Poljane za:

 • program Gimnazija na 180 mest in
 • program Klasična gimnazija na 60 mest;

6. Gimnazija Ledina za:

 • program Gimnazija na 210 mest;

7. Gimnazija Vič

 • program Gimnazija na 186 mest;

8. Gimnazija Moste

 • program Gimnazija na 140 mest;

9. Gimnazija Jožeta Plečnika

 • program Gimnazija 168 mest

10. Zavod Sv. Frančiška Saleškega, Gimnazija Želimlje za:

 • program Gimnazija na 56 mest;

11. Zavod sv. Stanislava, Škofijska klasična gimnazija za:

 • program škofijska klasična gimnazija na 160 mest;

12. Srednja medijska in grafična šola Ljubljana za:

 • program Medijski tehnik na 140 mest;

13. Srednja šola tehniških strok Šiška za:

 • program Računalnikar na 52 mest;
 • program Elektrikar na 78 mest in
 • program Tehnik mehatronike na 84 mest

14. Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana za:

 • program Farmacevtski tehnik na 84 mest;
 • program Tehnik laboratorijske medicine na 28 mest;
 • program Zobotehnik na 56 mest in
 • program Kozmetični tehnik na 56 mest;

15.  Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Lj. za programe:

 • Fotografski tehnik na 28 mest;
 • Tehnik oblikovanja na 112 mest in
 • Umetniška gimnazija – likovna smer na 56 mest;

16. Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana  za:

 • program Predšolska vzgoja  na 112 mest;
 • program Gimnazija na 28 mest in
 • program Umetniška gimnazija – smer gledališče in film na 84 mest;

17.  Srednja frizerska šola Ljubljana za:

 • program Frizer na 156 mest;

18. Ekonomska šola Ljubljana (Prešernova) za:

 • program Ekonomski tehnik na 84 mest in
 • program Ekonomska gimnazija na 84 mest;

19.  Vegova Ljubljana za:

 • program Tehnik računalništva na 112 mest;
 • program Tehniška gimnazija na 56 mest in
 • program Elektrotehnik na 84 mest;

20. Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacijo za:

 • program ekonomski tehnik na 84 mest;

21. Šolski center Ljubljana, Srednja strojna in kemijska šola za:

 • program Strojni tehnik na 140 mest in
 • program Tehnik varovanja na 28 mest;

22. Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik za:

 • program predšolska vzgoja na 56 mest.

SPODNJE MEJE – TOČKE                                                            š.l.21/22                                  š.l. 20/21                                        

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
 •   program Veterinarski tehnik                                                140                                       (137),
 •   tehniška gimnazija                                                                   159                                        (151).

Elektro – Vegova

 •   program tehnik računalništva                                            147                                         (136),
 •   elektrotehnik                                                                              128                                         (120),
 •   tehniška gimnazija                                                                   158                                         (128).

Ekonomska šola Ljubljana (Prešernova)

 • program ekonomska gimnazija                                            142                                          (126),
 • program ekonomski tehnik                                                     124                                         (119).
Gimnazija Bežigrad
 •   program G, športni odd.: ocene in športni dosežek    183                                              (/),
 •   program gimnazija                                                                     173                                           (171)

Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana

 •    program Gimnazija                                                                   145                                           (125).
Gimnazija Ledina
 •    program Gimnazija                                                                   165                                         (/).
Gimnazija Poljane
 •   program Klasična gimnazija                                                163                                        (157),
 •   program gimnazija                                                                  167                                         (162).

Gimnazija Šentvid

 •   program Gimnazija, šp. odd.:  ocene in šp. dosežek  162                                       (165),
 •   program Gimnazija                                                                  154                                        (142).
Gimnazija Šiška
 •   program Gimnazija, šp. odd.: ocene in šp. dosežek   166                                     (164),
 •   program Gimnazija                                                                  156                                      (149).

Gimnazija Vič

 •   program Gimnazija                                                                     168                                         (/).

Gimnazija Moste

 • program Gimnazija                                                                    133                                           (127).

Srednja medijska in grafična šola Ljubljana

 • program Medijski tehnik: točke iz ocen                            115                                         (111).

Srednja šola tehniških strok Šiška

 •   program Elektrikar                                                                    90                                         (/),
 •   program Računalnikar                                                           114                                        (108),
 •  program Tehnik mehatronike                                              130                                         (127).

Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana

 • program Farmacevtski tehnik                                              136                                         (136),
 • program Kozmetični tehnik                                                   141                                        (141),
 • program Tehnik laboratorijske medicine                         141                                        (127),
 • program Zobotehnik: točke iz ocen                                     138                                          (131 )

Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana

 • program Fotografski tehnik: točke iz ocen                      130                                        (131),
 • program Tehnik oblikovanja: točke iz ocen                    144                                         (137),
 • umetniška gimnazija – likovna smer                                    156                                            (/).

Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana:

 • program Umetniška gim., smer gledališče in film:       141                                        (153),
 • program Umetniška gim., plesna sodobni ples                /                                           (145),
 • program Predšolska vzgoja                                                    134                                         (121),
 • program Gimnazija                                                                    158                                         (143).

Srednja zdravstvena šola Ljubljana:

 • program Bolničar – negovalec                                              101                                             (/),
 • program Zdravstvena nega                                                       /                                                (/).

Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena š. Ljubljana

 • program gradbeni tehnik                                                        /                                                (99).

Šolski center Aškerčeva

 • kemijski tehnik                                                                               /                                                   (/),
 • strojni tehnik                                                                                  114                                               (/)
 • tehnik varovanja                                                                           111                                               (/).

Šolski center PET                   

 • program Ekonomski tehnik                                                    117                                        (112).

Srednja frizerska šola Ljubljana

 • program  Frizer                                                                            104                                           (100).

Srednja ekonomska šola Ljubljana Roška

 • program ekonomski tehnik                                                     /                                                (/).

Šolski center Rudolfa Maistra,  Kamnik

 • program Predšolska vzgoja: točke iz ocen                      118                                             (113).

ZASEBNE ŠOLE  – šole s koncesijo

Zavod sv. Stanislava, Škofijska klasična gimnazija

 • program Klasična gimnazija: točke iz ocen                        157                                            (/) .

Zavod sv. Frančiška Saleškega, Gimnazija Želimlje

 • program Gimnazije Želimlje: točke iz ocen                      163                                           (/).