Lanska omejitev vpisa

Seznam srednjih šol, ki so omejile vpis v 1. letnik za š. l.20-21  IN

spodnje meje po 1. krogu, oz.  “koliko točk” (v oklepaju za š.l.2019-20)   v naši regiji

OMEJEN VPIS :

1. Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola, za:

 • program Veterinarski tehnik na 84 mest in
 • program Tehniška gimnazija na 56 mest;

2.  Gimnazija Šiška za:

 • program Gimnazija 56 mest in
 • program Gimnazija, športni oddelek, na 72 mest;

3.   Gimnazija Bežigrad za:

 • program Gimnazija 210 mest ;

4. Gimnazija Šentvid za:

 • program Gimnazija na 112 mest in
 • program Gimnazija športni oddelek na 36 mest:

5. Gimnazija Poljane za:

 • program Gimnazija na 168 mest in
 • program Klasična gimnazija na 56 mest;

6. Gimnazija Moste

 • program gimnazija na 147 mest;

7. Gimnazija Jožeta Plečnika

 • program gimnazija 168 mest

8. Srednja medijska in grafična šola Ljubljana za:

 • program Medijski tehnik na 140 mest;

9. Srednja šola tehniških strok Šiška za:

 • program Računalnikar na 52 mest;
 • program Tehnik mehatronike na 84 mest

10. Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana za:

 • program Farmacevtski tehnik na 84 mest;
 • program Tehnik laboratorijske medicine na 28 mest;
 • program Zobotehnik na 56 mest in
 • program Kozmetični tehnik na 56 mest;

11.  Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Lj. za programe:

 • Fotografski tehnik na 28 mest;
 • Tehnik oblikovanja na 84 mest in
 • Umetniška gimnazija – likovna smer na 56 mest;

12. Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana  za:

 • program Predšolska vzgoja  na 112 mest;
 • program Gimnazija na 28 mest in
 • program Umetniška gimnazija – smer gledališče in film na 56 mest;
 • program Umetniška gimnazija – smer  sodobni ples na 28 mest;

13.  Srednja frizerska šola Ljubljana za:

 • program Frizer na 156 mest;

14. Ekonomska šola Ljubljana (Prešernova) za:

 • program Ekonomski tehnik na 84 mest;
 • program Ekonomska gimnazija na 84 mest;

15. Srednja ekonomska šola Ljubljana (Roška) za:

 • program Ekonomski tehnik na 84 mest:

16.  Vegova Ljubljana za:

 • program Tehnik računalništva na 112 mest;
 • program Tehniška gimnazija na 56 mest;
 • program Elektrotehnik na 84 mest;

17. Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena š. Ljubljana za:

 • program gradbeni tehnik na 56 mest

SPODNJE MEJE – TOČKE                                                       š.l. 20/21                             (š.l. 19/20)           

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
 •   program Veterinarski tehnik                                                137                                        (139),
 •   tehniška gimnazija                                                                   151                                        (153).

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Živilska šola

 • naravovarstveni tehnik                                                                /                                           (/).

Elektro – Vegova

 •   program tehnik računalništva                                            136                                              (133),
 •   elektrotehnik                                                                              120                                              (/),
 •   tehniška gimnazija                                                                   128                                               (/).

Ekonomska šola Ljubljana (Prešernova)

 • program ekonomska gimnazija                                            126                                               (/),
 • program ekonomski tehnik                                                     119                                               (/).
Gimnazija Bežigrad
 •   program G, športni odd.: ocene in športni dosežek     /                                                 (/),
 •   program gimnazija                                                                     171                                          (/)

Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana

 •    program Gimnazija                                                                   125                                           (/).
Gimnazija Ledina
 •    program Gimnazija                                                                    (/)                                       (161).
Gimnazija Poljane
 •   program Klasična gimnazija                                                157                                        (153),
 •   program gimnazija                                                                  162                                         (159).

Gimnazija Šentvid

 •   program Gimnazija, športni odd.:  ocene in šp. dosežek  165                              (159),
 •   program Gimnazija                                                                  142                                        (147).
Gimnazija Šiška
 •   program Gimnazija, športni odd.: ocene in šp. dosežek   164                               (160),
 •   program Gimnazija                                                                  149                                        (144).

Gimnazija Vič

 •   program Gimnazija                                                                     /                                           (170).

Gimnazija Moste

 • program Gimnazija                                                                    127                                            (/).

Srednja medijska in grafična šola Ljubljana

 • program Medijski tehnik: točke iz ocen                            111                                         (113).

Srednja šola tehniških strok Šiška

 •   program Elektrikar                                                                    (/)                                         (83),
 •   program Računalnikar                                                           108                                        (109),
 •  program Tehnik mehatronike                                              127                                         (122).

Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana

 • program Farmacevtski tehnik                                              136                                         (140),
 • program Kozmetični tehnik                                                   141                                        (134),
 • program Tehnik laboratorijske medicine                         128                                        (147),
 • program Zobotehnik: točke iz ocen                                     131                                          (/ )

Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana

 • program Fotografski tehnik: točke iz ocen                      131                                        (118),
 • program Tehnik oblikovanja: točke iz ocen                    137                                         (127),
 • umetniška gimnazija – likovna smer                                    /                                                  (/)  (144).

Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana:

 • program Umetniška gim., smer gledališče in film:       153                                        (148),
 • program Umetniška gim., plesna sodobni ples             145                                             (/),
 • program Predšolska vzgoja                                                    121                                        (130),
 • program Gimnazija                                                                    143                                             (/).

Srednja zdravstvena šola Ljubljana:

 • program Bolničar – negovalec                                               /                                                   (/) (109),
 • program Zdravstvena nega                                                       /                                                (/).

Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena š. Ljubljana

 • program gradbeni tehnik                                                         99                                                (/).

Šolski center Aškerčeva

 • kemijski tehnik                                                                               /                                                   (/)  (131),
 • strojni tehnik                                                                                   /                                                    (/)   (116).

Šolski center PET

 • program Ekonomski tehnik                                                    112                                        (109).

Srednja frizerska šola Ljubljana

 • program  Frizer                                                                            100                                           (103).

Srednja ekonomska šola Ljubljana Roška

 • program ekonomski tehnik                                                   108                                              (/).

Šolski center Rudolfa Maistra,  Kamnik

 • program Predšolska vzgoja: točke iz ocen                      113                                               (/).

ZASEBNE ŠOLE  – šole s koncesijo

Zavod sv. Stanislava, Škofijska klasična gimnazija

 • program Klasična gimnazija: točke iz ocen                        /                                            (/)   (158).

Zavod sv. Frančiška Saleškega, Gimnazija Želimlje

 • program Gimnazije Želimlje: točke iz ocen                     (/)                                        (169).