Lanska omejitev vpisa

Seznam srednjih šol, ki so omejile vpis v 1. letnik IN

spodnje meje po 1. krogu oz. točke (omejitev) za š. l. 2023-24

 
Srednja šola in program Št. mest v 1. krogu Omejitev 23/24 Omejitev 22/23
BIC LJ, Gimnazija in veterinarska šola      
·        Veterinarski tehnik 84 154 148
·        Tehniška gimnazija (biotehnologija) 84 152 /
Ekonomska šola Ljubljana (Prešernova)      
·        Ekonomski tehnik 84 144 132
·        Ekonomska gimnazija 84 155 141
Srednja ekonomska šola Ljubljana (Roška)      
·        Ekonomski tehnik 150 119 106
Vegova Ljubljana      
·        Tehnik računalništva 112 139 151
·        Elektrotehnik 84 134 130
·        Tehniška gimnazija 56 163 160
Gimnazija Bežigrad      
·        Gimnazija 210 173 173
·        Gimnazija, športni oddelek (ocene in športni dosežek) / / 183
Gimnazija Jožeta Plečnika      
·        Gimnazija 168 159 154
Gimnazija Ledina      
·        Gimnazija / / 168
Gimnazija Moste      
·        Gimnazija 150 151 142
Gimnazija Poljane      
·        Gimnazija 180 170 170
·        Klasična gimnazija / / 167
Gimnazija Šentvid      
·        Gimnazija 112 153 157
·        Gimnazija, športni oddelek (ocene in športni dosežek) 40 167 158
Gimnazija Šiška      
·        Gimnazija 60 158 161
·        Gimnazija, športni oddelek (ocene in športni dosežek) 88 172 165
Gimnazija Vič      
·        Gimnazija / / 171
Srednja frizerska šola Ljubljana      
·        Frizer 156 104 /
Srednja gradbena, geodetska, okoljevarstvena šola in strokovna gimnazija Ljubljana      
·        Pečar – polagalec keramičnih oblog 26 101 /
·        Upravljalec težke gradbene mehanizacije 26 97 /
·        Geodetski tehnik 28 118 /
·        Tehniška gimnazija 56 116 /
Srednja medijska in grafična šola Ljubljana      
·        Medijski tehnik 150 123 119
·        Grafični tehnik 28 97 109
Srednja šola tehniških strok Šiška      
·        Elektrikar 78 97 104
·        Računalnikar 52 110 120
·        Tehnik mehatronike 84 127 128
Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo      
·        Farmacevtski tehnik 89 148 139
·        Tehnik laboratorijske medicine 29 161 136
·        Tehnik zobne protetike 60 145 143
·        Kozmetični tehnik 59 141 133
Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana      
·        Fotografski tehnik 28 130 130
·        Tehnik oblikovanja 112 139 139
·        Umetniška gimnazija – Likovna smer / / 159
Srednja upravno-administrativna šola Ljubljana      
·        Administrator 31 103 /
·        Ekonomski tehnik 96 104 /
Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška gimnazija Ljubljana      
·        Predšolska vzgoja 112 129 126
·        Gimnazija 28 147 160
·        Umetniška gimnazija – smer Gledališče in film 84 151 148
·        Umetniška gimnazija – smer Sodobni ples 28 154 150
Srednja zdravstvena šola Ljubljana      
·        Bolničar – negovalec 26 116 /
·        Tehnik zdravstvene nege 240 126 121
ŠCLJ, Srednja šola za strojništvo, kemijo in varovanje      
·        Kemijski tehnik 56 135 /
·        Strojni tehnik / / 118
·        Tehnik varovanja / / 102
ŠCLJ, Gimnazija Antona Aškerca      
·        Gimnazija 84 140 132
Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije LJ      
·        Ekonomski tehnik 90 125 116
·        Tehnik elektronskih komunikacij 60 104 /
       
Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik      
·        Predšolska vzgoja 56 120 119
·        Ekonomski tehnik 56 119 /
·        Gimnazija 112 163 /
Srednja šola Domžale      
·        Inštalater strojnih inštalacij 26 105 /
Srednja gozdarska, lesarska in zdravstvena šola Postojna      
·        Gozdarski tehnik 28 112 /
Zavod sv. Stanislava, Škofijska klasična gimnazija      
·        Klasična gimnazija 188 151 /
Zavod sv. Frančiška Saleškega, Gimnazija Želimlje      
·        Gimnazija 56 169 /