Svetovalna služba

V šolskem letu 2021/22 na naši šoli  svetovalno delo opravljajo: psihologinji Lucija Furman  in Mari Dobnik – Žerjav, defektologinji Irena Brenčič in Urška Petrič ter socialna delavka Barbara Drofenik. Podružnico NIS pa pokriva psihologinja Ljuba Sredić.

Svetovalno delo z učenci in starši na kratko obsega:

 • sprejem otrok v šolo: psihologinja Lucija Furman
 • poklicna orientacija (vpis v srednjo šolo): psihologinja Mari  Žerjav
 • učno svetovanje: psihologinji, Irena Brenčič
 • vzgojno svetovanje: psihologinji,
 • 4. razred ter 5.d in 5.e – Tržaška 32 – defektologinja Urška Petrič
 • individualno in skupinsko delo z učenci in njihovimi starši, ki želijo ali potrebujejo drugačne oblike dela: psihologinji in defektologinji
 • pomoč učencem priseljencem iz tujih držav, pomoč pri učenju učenja: Irena Brenčič

Želimo, da nas poiščete, se obrnete na nas, ne le kadar imate težave, temveč tudi kadar se vam postavljajo na prvi pogled nepomembna vprašanja, dvomi. Lahko nam pošljete sporočilo na elektronsko pošto:

 • mari@11sola.si ;
 •  lfurman@11sola.si
 • ibren@11sola.si;
 • upetr@11sola.si;
 • bdrof@11sola.si;
 • lsred@11sola.si ;