Svetovalna služba

V šolskem letu 2023/24 na naši šoli svetovalno delo opravljajo: psihologinji Lea Kopač in Martina Kreča, defektologinji Irena Brenčič in Urška Petrič ter inkluzivna pedagoginja Ajda Bivic. Podružnico NIS pa pokriva psihologinja Ljuba Sredić.

Svetovalno delo z učenci in starši na kratko obsega:

 • sprejem otrok v šolo: psihologinja Lea Kopač
 • poklicna orientacija (vpis v srednjo šolo): psihologinja Martina Kreča
 • učno svetovanje: psihologinji in Irena Brenčič
 • vzgojno svetovanje: psihologinji
 • 3. C in D ter 4. razred – Tržaška 32: defektologinja Urška Petrič
 • individualno in skupinsko delo z učenci in njihovimi starši, ki želijo ali potrebujejo drugačne oblike dela: psihologinji in defektologinji
 • pomoč učencem priseljencem iz tujih držav, pomoč pri učenju učenja: Irena Brenčič

Želimo, da nas poiščete, se obrnete na nas, ne le kadar imate težave, temveč tudi kadar se vam postavljajo na prvi pogled nepomembna vprašanja, dvomi. Lahko nam pošljete sporočilo na elektronsko pošto:

 • Martina Kreča: mkreca@11sola.si
 • Ajda Bivic: ajdab@11sola.si 
 • Lea Kopač: leak@11sola.si
 • Irena Brenčič: ibren@11sola.si
 • Urška Petrič: upetr@11sola.si
 • Ljuba Sredić: lsred@11sola.si