Svetovalna služba

V šolskem letu 2022/23 na naši šoli  svetovalno delo opravljajo: psihologinje Lea Kopač, Martina Kreča in Mari Dobnik – Žerjav ter defektologinji Irena Brenčič in Urška Petrič. Podružnico NIS pa pokriva psihologinja Ljuba Sredić.

Svetovalno delo z učenci in starši na kratko obsega:

 • sprejem otrok v šolo: psihologinja Lea Kopač
 • poklicna orientacija (vpis v srednjo šolo): psihologinja Mari Dobnik – Žerjav
 • učno svetovanje: psihologinje in Irena Brenčič
 • vzgojno svetovanje: psihologinje,
 • 3. C in D ter 4. razred – Tržaška 32 – defektologinja Urška Petrič
 • individualno in skupinsko delo z učenci in njihovimi starši, ki želijo ali potrebujejo drugačne oblike dela: psihologinje in defektologinji
 • pomoč učencem priseljencem iz tujih držav, pomoč pri učenju učenja: Irena Brenčič

Želimo, da nas poiščete, se obrnete na nas, ne le kadar imate težave, temveč tudi kadar se vam postavljajo na prvi pogled nepomembna vprašanja, dvomi. Lahko nam pošljete sporočilo na elektronsko pošto:

 • mari@11sola.si
 • mkreca@11sola.si
 •  leak@11sola.si
 • ibren@11sola.si
 • upetr@11sola.si
 • lsred@11sola.si