Kako izračunamo točke?

 

  7. razred 8. razred 9. razred
OŠ – predmeti možne točke možne točke možne točke
slovenščina 5 5 5
matematika 5 5 5
tuji jezik 5 5 5
likovna vzgoja 5 5 5
glasbena vzgoja 5 5 5
geografija 5 5 5
zgodovina 5 5 5
držav. vzg. in etika 5 5  
fizika   5 5
kemija   5 5
biologija   5 5
naravoslovje 5    
tehnika in tehnologija 5 5  
športna vzgoja 5 5 5
SKUPAJ 55 65 55
SKUPAJ 175    

 

Ko poznamo naš seštevek ocen (točk), nas seveda zanima, ali je bil vpis na izbrano šolo lani sploh omejen in kako visoka je bila omejitev prejšnje leto.