Kontaktni podatki

svetovalnih delavk:

 5.-9. razred – Lošca1
tel.: 01 3301 858
mobilna: 031 660 096
psihologinja Martina Kreča, mkreca@11sola.si

inkluzivna pedagoginja Ajda Bivic, ajdab@11sola.si 

defektologinja Irena Brenčič (učenje, poučevanje, pomoč učencem priseljencem iz tujine)
ibren@11sola.si

3. C in D ter 4. razred – Tržaška 32
tel.: 01 3301863
Lošca 1
tel.: 01 3301 863
mobilna: 031 660 096
defektologinja Urška Petrič
upetr@11sola.si   
1.-3. razred – Tržaška 2
tel.: 01 3301 881
psihologinja Lea Kopač
leak@11sola.si
NIS Lošca 1
tel.: 01 3301 885
mobilna: 070 578 844
psihologinja Ljuba Sredić
lsred@11sola.si,
ljuba.sredic@guest.arnes.si