Kontaktni podatki

svetovalnih delavk:

 5. – 9. razred – Lošca1
tel.: 01 3301 858
mobilna: 031 66 00 96
psihologinja Mari Dobnik Žerjav
mari@11sola.si,
defektologinja Irena Brenčič (učenje, poučevanje, pomoč učencem priseljencem iz tujine)
ibren@11sola.si
4. razred ter 5. d in 5. e – Tržaška 32
tel.: 01 3301863
Lošca 1
tel.: 01 3301 863
mobilna: 031 66 00 96
defektologinja Urška Petrič
upetr@11sola.si

 

1. – 3. razred – Tržaška 2
tel.: 01 3301 881
psihologinja Lucija Furman
lfurman@11sola.si
NIS Lošca 1
tel.: 01 3301 885
mobilna: 070 578 844
psihologinja Ljuba Sredić
lsred@11sola.si,
ljuba.sredic@guest.arnes.si