Kontaktni podatki

svetovalnih delavk:

 5. – 9. razred – Lošca1:
tel.: (01) 3301 858
mobilna: 031 66 00 96
psihologinja Mari Dobnik Žerjav
mari@11sola.si,
defektologinja Irena Brenčič (učenje, poučevanje, pomoč učencem priseljencem iz tujine)
ibren@11sola.si
4. razred – Tržaška 32:
tel.: 031 66 00 96

defektologinja Urška Petrič upetr@11sola.si

socialna delavka Barbara Drofenik bdrof@11sola.si

1. – 3. razred – Tržaška 2
(01) 3301 881
psihologinja Lucija Furman lfurman@11sola.si

NIS Lošca 1:                                                  psihologinja Ljuba Sredić lsred@11sola.si,
                                                                                                                                  ljuba.sredic@guest.arnes.si
tel.: (01) 3301 885,  070 578 844