Pomembni datumi za vpis 2020/21

 

 NOVE INFORMACIJE O PRIJAVAH ZA VPIS  OBJAVLJENE  TUDI NA ŠOLSKI SPLETNI STRANI

 

 20. 01. 2020 Razpis za vpis v SŠ
14. 02. in 15. 02. Informativni dnevi v SŠ
 04. 03. Prijave k preizkusu posebnih nadarjenosti, spretnosti…
→ do 11. maja Oddaja prijav za vpis
 20.5. do 16.00 Javna objava številčnega stanja prijav – internet
 1. do 6.junij –                prijavljene kandidate vabijo šole Preverjanje posebnih nadarjenosti, znanja in spretnosti ter ugotavljanje izpolnjevanja posebnega vpisnega pogoja kandidatov za športne oddelke programa Gimnazija
 10. junij Posredovanje potrdil o opravljenih preizkusih in izpolnjevanju športnih pogojev

 do 16. junija              do 14.00

Zadnji rok za prenos prijave na drugo šolo
 26.6. do 16.00 Javna objava omejitev vpisa in sprememb obsega razpisa
od 30. junija do 6. julija do 14.00 Vpis oz. izvedba 1. kroga izbirnega postopka – vpisani
  6.7.do 15.00 Objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka in seznanitev z možnostmi za 2. krog

 6.7.do 16.00

9.7. do 13.00  

Objava spodnjih mej 1. kroga

Prijava kandidatov, ki se niso uvrstili v 1. krog, za 2. krog izbirnega postopka

 14.7.do 15.00 Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka
  16.7. do 13.00 Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka
 16.7. do 16.00 Objava še prostih mest za vpis
… In vpis na ta prosta mesta do 31. 8. 2020