Pomembni datumi za vpis 2020/21

 

 

 

 

 20. 01. 2020 Razpis za vpis v SŠ
14. 02. in 15. 02. Informativni dnevi v SŠ
 04. 03. Prijave k preizkusu posebnih nadarjenosti, spretnosti…
od 11. do 21. 03. Preverjanje posebnih nadarjenosti, znanja in spretnosti ter ugotavljanje izpolnjevanja posebnega vpisnega pogoja kandidatov za športne oddelke programa Gimnazija
→ 02. 04. Oddaja prijav za vpis
08. 04. Javna objava številčnega stanja prijav – internet
17. 04. Javna objava sprememb obsega vpisa
23. 04. Zadnji rok za prenos prijave na drugo šolo
 22. 05. Javna objava omejitev vpisa in sprememb obsega razpisa
16. do 19.06.  14 h Vpis oz. izvedba 1. kroga izbirnega postopka – vpisani
19. 06. do 15 h Objava rezultatov 1. kroga izbirnega post.in seznanitev z možnostmi za 2. krog

19. 06. do 16 h

24. 06. do 15 h

Objava spodnjih mej 1. kroga

Prijava kandidatov za 2. krog izbirnega postopka

29. 06. do 15 h Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka
30.06. do 14 h Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka
01. 07. Objava še prostih mest za vpis
… In vpis na ta prosta mesta do 30. 8. 2020