Pomembni datumi za vpis 2019/20

 

 

 

 

 21. 01. Razpis za vpis v SŠ
15. 02. in 16. 02. Informativni dnevi v SŠ
 04. 03. Prijave k preizkusu posebnih nadarjenosti, spretnosti…
od 11. do 23. 03. Preverjanje posebnih nadarjenosti, znanja in spretnosti ter ugotavljanje izpolnjevanja posebnega vpisnega pogoja kandidatov za športne oddelke programa Gimnazija
→ 02. 04. Oddaja prijav za vpis
08. 04. Javna objava številčnega stanja prijav – internet
17. 04. Javna objava sprememb obsega vpisa
23. 04. Zadnji rok za prenos prijave na drugo šolo
 22. 05. Javna objava omejitev vpisa in sprememb obsega razpisa
18. do 21.06. 14h Vpis oz. izvedba 1. kroga izbirnega postopka – vpisani
21. 06. do 15 h Objava rezultatov 1. kroga izbirnega post.in seznanitev z možnostmi za 2. krog

21. 06. do 16 h

26. 06. do 15h

Objava spodnjih mej 1. kroga

Prijava kandidatov za 2. krog izbirnega postopka

28. 06. do 15 h Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka
03.07. do 14 h Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka
03. 07. Objava še prostih mest za vpis
… In vpis na ta prosta mesta do 30. 8. 2019