Pomembni datumi za vpis 2018/19

 

 

 

 

 22. 01. Razpis za vpis v SŠ
9. 02. in 10. 02. Informativni dnevi v SŠ
 05. 03. Prijave k preizkusu posebnih nadarjenosti, spretnosti…
od 12. do 24. 03. Preverjanje posebnih nadarjenosti, znanja in spretnosti ter ugotavljanje izpolnjevanja posebnega vpisnega pogoja kandidatov za športne oddelke programa Gimnazija
→ 05. 04. Oddaja prijav za vpis
10. 04. Javna objava številčnega stanja prijav – internet
20. 04. Javna objava sprememb obsega vpisa
25. 04. Zadnji rok za prenos prijave na drugo šolo
31. 05. Javna objava omejitev vpisa in sprememb obsega razpisa
19. do 22.06. 14h Vpis oz. izvedba 1. kroga izbirnega postopka – vpisani
22. 06. do 15h Objava rezultatov 1. kroga izbirnega post.in seznanitev z možnostmi za 2. krog

22. 06.

27. 06. do 11h

Objava spodnjih mej 1. kroga

Prijava kandidatov za 2. krog izbirnega postopka

29. 06. do 15 h Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka
05.07. do 14 h Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka
06. 07. Objava še prostih mest za vpis
… In vpis na ta prosta mesta do 31. 8. 2017