Lanska omejitev vpisa

Seznam srednjih šol, ki so omejile vpis v 1. letnik za š. l.18-19  IN

spodnje meje po 1. krogu, oz.  “koliko točk” (v oklepaju za š.l.2017-18)   v naši regiji

OMEJEN VPIS :

1. Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola, za:

 • program Veterinarski tehnik na 84 mest in
 • program Tehniška gimnazija na 56 mest;

2.  Gimnazija Šiška za:

 • program Gimnazija 56 mest in
 • program Gimnazija, športni oddelek, na 72 mest;

3.   Gimnazija Bežigrad za:

 • program Gimnazija 217 mest in
 • program Gimnazija športni oddelek na 22 mest;

4. Gimnazija Vič za:

 • program Gimnazija na 190 mest;

5. Gimnazija Šentvid za:

 • program Gimnazija na 112 mest in
 • program Gimnazija športni oddelek na 36 mest:

6. Gimnazija Poljane za:

 • program Gimnazija na 168 mest in
 • program Klasična gimnazija na 56 mest;

7. Gimnazija Ledina za:

 • program Gimnazija na 210 mest;

8. Srednja medijska in grafična šola Ljubljana za:

 • program Medijski tehnik na 140 mest;

9. Srednja šola tehniških strok Šiška za:

 • program Računalnikar na 52 mest;

10. Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana za:

 • program Farmacevtski tehnik na 84 mest;
 • program Tehnik laboratorijske medicine na 28 mest;
 • program Zobotehnik na 56 mest in
 • program Kozmetični tehnik na 56 mest;

11.  Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Lj. za programe:

 • Fotografski tehnik na 28 mest;
 • Tehnik oblikovanja na 84 mest in
 • Umetniška gimnazija – likovna smer na 56 mest;

12. Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana  za:

 • program Predšolska vzgoja  na 112 mest;
 • program Gimnazija na 28 mest in
 • program Umetniška gimnazija – smer gledališče in film na 56 mest;

13. Srednja zdravstvena šola Ljubljana za:

 • program Zdravstvena nega na 196 mest;

14.  Srednja frizerska šola Ljubljana za:

 • program Frizer na 162 mest;

15.  Vegova Ljubljana za:

 • program Tehnik računalništva na 112 mest;

 

 

SPODNJE MEJE – TOČKE                               š.l. 17/18                             (š.l. 16/17)           

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
 •   program Veterinarski tehnik: točke iz ocen         144     (145) ,
 •   tehniška gimnazija                                                            /             /

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Živilska šola

 • naravovarstveni tehnik       120          /

Elektro – Vegova

 •   program tehnik računalništva         /           128
Gimnazija Bežigrad
 •   program G, športni oddelek: točke iz ocen in športnega dosežka           184                (/)
 •   program gimnazija                     171                       (170)           .
Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana
 •    program Gimnazija: točke iz ocen   /                       (/).
Gimnazija Ledina
 •    program Gimnazija: točke iz ocen          158                    ( / )     .
Gimnazija Poljane
 •   program Klasična gimnazija: točke iz ocen              146         (/ )   .
 •   program gimnazija             162          (/ )

Gimnazija Šentvid

 •   program Gimnazija, športni oddelek:  ocene in športni dosežek           161           ( / ).
 •   program Gimnazija               139                (  /  ).
Gimnazija Šiška
 •   program Gimnazija, športni odd.: točke iz ocen in športnega dosežka   165          (163)
 •   program Gimnazija     145           (141)

Gimnazija Vič

 •   program Gimnazija: točke iz ocen            /           ( 168 ).

Srednja medijska in grafična šola Ljubljana

 • program Medijski tehnik: točke iz ocen   116     ( 110  ).

Srednja šola tehniških strok Šiška

 •   elektrikar                              84      ( / )
 •   program Računalnikar  105    ( 100 )
 •  program Tehnik mehatronike  113     ( 118 )

Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana

 • program Farmacevtski tehnik: točke iz ocen 145    ( 147 ),
 • program Kozmetični tehnik: točke iz ocen 136   ( 135 ),
 • program Tehnik laboratorijske medicine: točke iz ocen 141    ( 132 ),
 • program Zobotehnik: točke iz ocen 140   ( 133 ).

Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana

 • program Fotografski tehnik: točke iz ocen       /               (128),
 • program Tehnik oblikovanja: točke iz ocen   130             (126),
 • umetniška gimnazija – likovna smer                 144    (/)    .

Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana:

 • program Umetniška gimnazija, smer gledališče in film:       145         (  /  ).
 • program Predšolska vzgoja     120               ( 131 )
 • program Gimnazija                         /                  (144 ).

Srednja zdravstvena šola Ljubljana:

 • program Bolničar – negovalec: točke iz ocen       109           (109).
 • program Zdravstvena nega:  točke iz ocen                /               (126).

Šolski center Aškerčeva

 • kemijski tehnik                 131                   (124).
 • strojni tehnik                      116                    (/)

Srednja frizerska šola Ljubljana

 • program  Frizer                    94                       (98).

 

Šolski center Rudolfa Maistra, Srednja ekonomska šola,

 • program Predšolska vzgoja: točke iz ocen                         /           (126 ).

 

ZASEBNE ŠOLE  – šole s koncesijo

Zavod sv. Stanislava, Škofijska klasična gimnazija

 • program Klasična gimnazija: točke iz ocen            158             (157).

Zavod sv. Frančiška Saleškega, Gimnazija Želimlje

 • program Gimnazije Želimlje: točke iz ocen             167                (142).