Lanska omejitev vpisa

Seznam srednjih šol, ki so omejile vpis v 1. letnik za š. l.19-20  IN

spodnje meje po 1. krogu, oz.  “koliko točk” (v oklepaju za š.l.2018-19)   v naši regiji

OMEJEN VPIS :

1. Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola, za:

 • program Veterinarski tehnik na 84 mest in
 • program Tehniška gimnazija na 56 mest;

2.  Gimnazija Šiška za:

 • program Gimnazija 56 mest in
 • program Gimnazija, športni oddelek, na 72 mest;

3.   Gimnazija Bežigrad za:

 • program Gimnazija 217 mest in
 • program Gimnazija športni oddelek na 22 mest;

4. Gimnazija Vič za:

 • program Gimnazija na 190 mest;

5. Gimnazija Šentvid za:

 • program Gimnazija na 112 mest in
 • program Gimnazija športni oddelek na 36 mest:

6. Gimnazija Poljane za:

 • program Gimnazija na 168 mest in
 • program Klasična gimnazija na 56 mest;

7. Gimnazija Ledina za:

 • program Gimnazija na 210 mest;

8. Srednja medijska in grafična šola Ljubljana za:

 • program Medijski tehnik na 140 mest;

9. Srednja šola tehniških strok Šiška za:

 • program Računalnikar na 52 mest;

10. Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana za:

 • program Farmacevtski tehnik na 84 mest;
 • program Tehnik laboratorijske medicine na 28 mest;
 • program Zobotehnik na 56 mest in
 • program Kozmetični tehnik na 56 mest;

11.  Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Lj. za programe:

 • Fotografski tehnik na 28 mest;
 • Tehnik oblikovanja na 84 mest in
 • Umetniška gimnazija – likovna smer na 56 mest;

12. Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana  za:

 • program Predšolska vzgoja  na 112 mest;
 • program Gimnazija na 28 mest in
 • program Umetniška gimnazija – smer gledališče in film na 56 mest;

13. Srednja zdravstvena šola Ljubljana za:

 • program Zdravstvena nega na 196 mest;

14.  Srednja frizerska šola Ljubljana za:

 • program Frizer na 162 mest;

15.  Vegova Ljubljana za:

 • program Tehnik računalništva na 112 mest;

 

 

SPODNJE MEJE – TOČKE                                                       š.l. 19/20                             (š.l. 18/19)           

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
 •   program Veterinarski tehnik: točke iz ocen                   139                                        (144),
 •   tehniška gimnazija                                                                   153                                             (/).

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Živilska šola

 • naravovarstveni tehnik                                                                /                                           (120).

Elektro – Vegova

 •   program tehnik računalništva                                            133                                              (/),
 •   elektrotehnik                                                                              112                                              (/).
Gimnazija Bežigrad
 •   program G, športni odd.: ocene in športni dosežek     /                                           (184),
 •   program gimnazija                                                                     /                                           (171).
Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana
 •    program Gimnazija: točke iz ocen                                      /                                                  (/).
Gimnazija Ledina
 •    program Gimnazija: točke iz ocen                                    161                                         (158).
Gimnazija Poljane
 •   program Klasična gimnazija: točke iz ocen                   153                                        (146),
 •   program gimnazija                                                                   159                                        (162).

Gimnazija Šentvid

 •   program Gimnazija, športni odd.:  ocene in športni dosežek      159                  (161),
 •   program Gimnazija                                                                  147                                        (139).
Gimnazija Šiška
 •   program Gimnazija, športni odd.: ocene in športnega dosežek   160                (165),
 •   program Gimnazija                                                                  144                                        (145).

Gimnazija Vič

 •   program Gimnazija: točke iz ocen                                    170                                               (/).

Srednja medijska in grafična šola Ljubljana

 • program Medijski tehnik: točke iz ocen                            113                                         (116).

Srednja šola tehniških strok Šiška

 •   program Elektrikar                                                                     83                                           (84),
 •   program Računalnikar                                                           109                                        (105),
 •  program Tehnik mehatronike                                              122                                         (113).

Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana

 • program Farmacevtski tehnik: točke iz ocen                 140                                         (145),
 • program Kozmetični tehnik: točke iz ocen                      134                                        (136),
 • program Tehnik laboratorijske medicine: točke iz ocen 147                                   (141),
 • program Zobotehnik: točke iz ocen                                      /                                            (140).

Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana

 • program Fotografski tehnik: točke iz ocen                      118                                              (/),
 • program Tehnik oblikovanja: točke iz ocen                    127                                         (130),
 • umetniška gimnazija – likovna smer                                    /                                             (144).

Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana:

 • program Umetniška gimna., smer gledališče in film:  148                                        (145),
 • program Predšolska vzgoja                                                    130                                        (120),
 • program Gimnazija                                                                       /                                                 (/).

Srednja zdravstvena šola Ljubljana:

 • program Bolničar – negovalec: točke iz ocen                     /                                          (109),
 • program Zdravstvena nega:  točke iz ocen                          /                                                (/).

Šolski center Aškerčeva

 • kemijski tehnik                                                                               /                                           (131),
 • strojni tehnik                                                                                   /                                           (116).

 

Šolski center PET

 • program Ekonomski tehnik                                                    109                                              (/).

 

Srednja frizerska šola Ljubljana

 • program  Frizer                                                                            103                                           (94).

 

Šolski center Rudolfa Maistra, Srednja ekonomska šola,

 • program Predšolska vzgoja: točke iz ocen                      113                                               (/).

 

ZASEBNE ŠOLE  – šole s koncesijo

Zavod sv. Stanislava, Škofijska klasična gimnazija

 • program Klasična gimnazija: točke iz ocen                        /                                            (158).

Zavod sv. Frančiška Saleškega, Gimnazija Želimlje

 • program Gimnazije Želimlje: točke iz ocen                     169                                         (167).