Kontaktni podatki

svetovalnih delavk:

3., 5. – 9. razred – Lošca1:
tel.: (01) 3301 858
mobilna: 031 66 00 96
psihologinja Mari Dobnik Žerjav
mari@11sola.si, marica.dobnik@guest.arnes.si
defektologinja Irena Brenčič (učenje, poučevanje, pomoč učencem priseljencem iz tujine)
ibren@11sola.si
socialna delavka Barbara Drofenik
bdrof@11sola.si
4. razred – Tržaška 32:
tel.: 031 66 00 96
defektologinja Urška Petrič
upetr@11sola.si
NIS Lošca 1:
torek, četrtek
tel.: (01) 3301 885
Razredna stopnja 1., 2. razred –
Tržaška 2
ponedeljek, sreda, petek
tel.: (01) 3301 881
psihologinja Ljuba Sredić
lsred@11sola.si, ljuba.sredic@guest.arnes.si